Ksenia Klementeva (1896 - 1984)

9766

Aleksandr Pushkin

Цыганы

Gypsies

Moscow: Detizdat, 1936

190 x 140 mm. 32 pages 

Edition: 300,000 

 

Volume 6 from the series Pushkinskaia biblioteka.

 

Reference:

Startsev 1941, no. 2990 

Chstobaev 2021, p. 763