Tatyana Zvonareva

(1905 - )

12754

Arsenii Sedugin

Речные камешки

River pebbles

Moscow: Detgiz, 1956

280 x 222 mm. 16 pages

Edition: 100,000. 

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1959, no. 1411

Chistobaev 2020, p.807