Tatyana Zvonareva

(1905 - )

14056

Georgii Ladonshchikov

Маленькие мастера

Little masters

Moscow: Detgiz, 1952

280 x 225 mm. 16 pages

Edition: 200,000.

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1954, no. 915

Chistobaev 2020, p.807