Giunel Yuran

(1975 - )

8869

Mikhail Pogarskii

Hotel du Guillaume Appolinaire

Guillaume Appolinaire's hotel

Moscow: Pogarskii, 2005

110 x 120 mm. pages  nn.

Edition: 21. Copy no. 19/21

 

Reference:

Pogarskii 2010, p. 122