Konstantin Yuon

(1875 - 1958)

5816

Abram Efros

Vystavka kartin K.F. Yuona

Exhibition of paintings by K. Yuon

Moscow: Tretyakovskaya Galereya, 1926

215 x 150 mm. 54 pages 

Edition: 1,050.