Anatolii Yar-Kravchenko

(1911 - 1983)

11488

N. Yakovlev

Anatolii Yar-Kravchenko

Moscow: OGIZ, 1949

150 x 116 mm. Folded sheet

Edition: 10,000.