Vasilii Vlasov

(1953 - )

11465

Kozlyatki i volk

The kids and the wolf

Moscow: Kaplya, 2000

170 x 135 mm. Leporello 8 pages

Edition: 10,000.