Vasilii Vlasov

(1953 - )

15565

Marina Shelkova

Василий Власов

Vasilii Vlasov

Nizhnii Novgorod: Argento, 2018

275 x 215 mm. 36 pages

Edition: 50. Copy no. 12

 

Catalogue to a solo exhibition in Nizhnii Novgorod.