Vladimir Vagin

(1937 - )

10318

Russkie narodnye poteshki

Russian folk jokes

Perm: Knizhnoe izdatelsvo, 1969

172 x 132 mm. 48 pages

Edition: 200,000. 

 

References:

Chistobaev 2019, p. 14