Vikentii Trofimov

(1878 - 1956)

7377

Iurii Uspenskii

Старый Воронеж

Old Voronezh

Voronezh: Gosizdat, 1922

228 x 178 mm. 76 pages 

Edition: 1,000. 

 

 

 

 

 

Tipped in illustrations both by V. Trofimov and M. Saltykov.