Mariya Sinyakova

(1898 - 1984)

3913

Nikolai Assanov

Ледоколы, радио-станции

Ice-breakers radio stations

Moscow: Gosizdat, 1930

130 x 155 mm. 32 pages

Edition: 75,000. 

 

References:

Startsev 1933, no. 512

Tarasenkov 1966, p. 22

Karasik 2010, p. 66