Daniil Shirokov

 

9622

 

Daniil Shirokov

Nikolai Makarovich Oleinikov

Kineshma: Shirokov, 2007

76 x 140 mm. 8 pages

Edition: unknown.

 

 

Text by Nikolai Oleinikov

 

 

108 x 162 mm. 8 pages

Edition: unknown.

 

 

Variant with black ink

 

108 x 162 mm. 8 pages

Edition: unknown.

 

 

 

Variant with red ink