Gennadii Shevyakov

(1905 - 1982)

16059

Boris Zhitkov

Telegramma

Telegramm

Moscow: TsK VLKSM, 1936

195 x 132 mm. 36 pages

Edition: 50,000. 

 

 

 

 

 

 

Reference:

Startsev 1941, no. 1299