Alexandre Schervashidze (1867 - 1968)

6480

Bocha Adzhinzhal

Aleksandr Shervashidze (Chachba)

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1986

290 x 220 mm. 44 pages

Edition: 3,000.

 

Catalogue to a personal  exhibition in Moscow