Nikolai Radlov

(1889 - 1942)

6705

 

M. Zoshchenko and N. Radlov

Veselye proekty

Funny projects

SPb: Muzei Zoshchenko, 1993

178 x 246 mm. 30 pages

Edition: unknown.