Nikolai  Prokhorov

(1896 - 1942) 

13050

Vasilii Valov

Совхоз

Sovkhoz

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1931

170 x 125 mm. 32 pages 

Edition: 25,000. 

 

Reference:

Startsev 1933, no. 1401