Viktor Popkov

(1932 - 1974)                1

4802

Vitalii Manin

Viktor Popkov

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1979

298 x 228 mm. pages nn.

Edition: 30.000 

 

 

 

  An illustrated monograph.