Gennadii Pavlishin   (1938 - )

9967

Dmitrii Nagishkin

Amurskie skazki

Tales from the Amur

Khabarovsk: Knizhnoe Izdatelstvo, 1975

305 x 235 mm. 224 pages 

Edition: 50.000. 

 

References:

Cologne 1988, no. 2817