Aleksei Pakhomov (1900 - 1973)

9086

Nikolai Tikhonov

В те дни

In those days

Moscow: Detgiz, 1946

345 x 270 mm. 48 pages

Edition: 75,000.

 

References:

Startsev 1950, no. 271

Chegodaev 1955, pl. 88, 89, 90

Gankina 1958, p. 116

Tarasenkov 1966, p. 232

Pakhomov 1971, pp. 195-213

Chegodaev 1979, nrs. 79, 80

Markevich 2005, p. 137