Aleksei Pakhomov (1900 - 1973)

9895

Erast Kuznetsov (Ed.)

Пахомов делает книгу

Pakhomov makes a book

Moscow: Sovetskii Khudozhnik, 1988

314 x 225 mm. 14 + 16 pages.

Edition: 85,000.

 

 

Included is a reprint of L. Budogoskaya's book: Kak sanku v ochag priveli, published in 1933 by Molodaya gvardiya.