Ivan Nikolaevtsev

(1902 - 1960)1

15193

Viktor Shklovskii

О Маяковском

About Maiakovskii

Moscow: Sovetskii pisatel, 1940

172 x 112 mm. 224 pages

Edition: 10,000.

 

Bookdesign by Nikolaevtsev.

 

Reference:

Shiperov 1982, no. 672