Khudozhnik-Ofdormitel

(1988 - 1990)

9249

Khudozhnik-Oformitel

Artist-Designer

No. 3 1990

Moscow: Plakat, 1990

270 x 215 mm. 48 pages

Edition: 87,112.