Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1992

Moscow: Detizdat, 1992

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: unknown.

.

  Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by A.Sokolov, V.Sergeev, N.Rodionov, S.Denisov, T.Nikitina, N.Baryushintseva, A.Maksimov, I.Belov, V.Dmitryuk.