Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1991

Moscow: Detizdat, 1991

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 2,975,000.

.

  Cover by V.Chizhikov. Illustrations by T.Nikitina, V.Chizhikov, E.Silina, V.Duvidov, V.Goshko, M.Panteleev, V.Denisov, N.Rodionov, V.Klebnikova, V.Chaplya, V.Kanevskii, E.Kudryavtseva, A.Semenov.