Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1991

Moscow: Detizdat, 1991

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 2,995,000.

.

  Cover by V.Chaplya. Illustrations by V.Sergeev, V.Dmitryuk, V.Kanevskii, E.Gladikova, T.Nikitina, V.Burkin, V.Chaplya, V.Duvidov, A.Semenov, A.Martynov, V.Losin.