Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1990

Moscow: Detizdat, 1990

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,200,000.

.

  Cover by V.Chaplya. Illustrations by K.Orlov, V.Chaplya, V.Goshko, E.Gladikova, V.Losin, N.Rodionov, V.Khlebnikova, P.Bagin, A.Maksimov, V.Kanevskii, O.Estis.