Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1990

Moscow: Detizdat, 1990

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,250,000.

.

  Cover by V.Khlebnikova. Illustrations by L.Tokmakov, V.Chizhikov, E.Gladikova, A.Semenov, G.Makaveeva, V.Chaplya, O.Estis, N.Ustinov.