Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1990

Moscow: Detizdat, 1990

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,550,000.

.

  Cover by V.Dmitryuk. Illustrations by V.Sergeev, V.Chaplya, V.Khlebnikova, G.Makaveeva, V.Chizhikov, E.Chudnovskaya, V.Duvidov, A.Semenov.