Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Kupriyanov. Illustrations by M.Panteleev, V.Dmitryuk, B.Malinovskii, N.Rodionov, V.Duvidov, T.Nikitin, E.Kudryavstseva, V.Kanevskii, V.Chizhikov, V.Khlebnikova, A.Semenov.