Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by T. Safaryan. Illustrations by F.Favorskii, F.Konstantinov, O.Estis, V.Kupriyanov, N.Charushin, N.Rodionov, V.Khlebnikova, V.Kanevskii, N.Alekseeva.