Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Chaplya. Illustrations by V.Duvidov, V.Dmitryuk, N.Rodionov, A.Semenov, V.Khlebnikova, B.Malinovskii, I.Vvedenskii, V.Kanevskii, O.Estis.