Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover Yu.Mogutin. Illustrations by O.Estis, V.Dmitryuk, V.Goshko, V.Losin, N.Rodionov, V.Khlebnikova, V.Medvedev, A.Semenov.