Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by N.Voronkov. Illustrations by O.Estis, N.Rodionov, V.Khlebnikova, G.Makaveeva, P.Grigorev, M.Panteleev, V.Goshko, V.Firsov, F.Kolodna.