Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover is a children's drawing. Illustrations by V.Khlebnikova, V.Medvedev, N.Rodionov, G.Makaveeva, V.Kanevskii, V.Dmitryuk, A.Kiryanov, E.Gladikova.