Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by .V.Dmitryuk. Illustrations by V.Dmitryuk, V.Chaplya, V.Duvidov, G.Makaveeva, V.Losin, A.Semenov.