Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1989

Moscow: Detizdat, 1989

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by A.Semenov. Illustrations by V.Khlebnikova, G.Makaveeva, N.Zhukov, A.Semenov, O.Estis, V.Kanevskii, B.Kyshtymov, E.Benyaminson, E.Boldareva, A.Kiryanov, V.Dmitryuk, V.Medvedev, E.Gladikova.