Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 11, November 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by Yu.Kopeiko. illustrations by V.Khlebnikova, Yu.Kopeiko, E.Kupryanova, V.Kanevskii, N.Charushin, G.Makaveeva, A.Semenov, V.Duvidov.