Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, Oktober 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Khlebnikova. Illustrations by G.Makaveeva, N.Charushin, V.Medvedev, P.Grigorev, A.Semenov, V.Kurdov, V.Chaplya, K.Orlov, O.Estis, E.Kupryanova, O.Barvenko.