Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Kupriyanov. Illustrations by P.Bagin, L.Nizhnii, O.Estis, N.Charushin, N.Rodionov, N.Popov, V.Chaplya, A.Semenov, K.Orlov, V.Khlebnikova, V.Dmitryuk.