Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

 

Cover by V.Dmitryuk. Illustrations by N.Ustinov, V.Khlebnikova, M.Petrov, V.Chaplya, O.Estis, A.Maksimov, A.Semenov, O.Belchinskaya, V.Dmitryuk.