Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by A.Kanevskii. Illustrations by M.Panteleev, V.Galdyaev, E.Kupryanova, V.Duvidov, G.Makaveeva, I.Kabakov. V.Losin, V.Dmitryuk, V.Chizhikov, A.Semenov, M.Chirkov.