Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by L.Nizhkii. Illustrations by N.Voronkov, V.Chaplya, V.Galdyaev, B.Kyshtymov, V.Pertsov, A.Semenov, V.Dmitryuk, L.Tishkov, O.Tesler, N.Shakhovskaya.