Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1988

Moscow: Detizdat, 1988

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,400,000.

.

  Cover by V.Chaplya. Illustrations by N.Ustinov, N.Radionov, S.Denisov, K.Orlov, V.Dmitryuk, A.Semenov, V.Pertsov, A.Sokolov.