Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by Z. Poznyakova. illustrations by V.Galdyaev, V.Khlebnikova, P.Bagin, M.Panteleev, V.Losin, E.Ustinov, N.Kholendro, V.Kanevskii, O.Estis.