Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by I. Kabakov. Illustrations by V.Dmitryuk, V.Losin, B.Kyshtymov, V.Chaplya, A.Semenov