Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

 

Cover by V.Duvidov. Illustrations by I.Ilinskii, V.Losin, V.Chaplya, L.Tokmakov, V.Khlebnikova, O.Belchinskaya, O.Tesler, V.Kanevskii, A.Sayadyantsa, A.Sokolov, O.Estis.