Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by G.Makaveeva. Illustrations by N.Voronkov, V.Khlebnikova, V.Chaplya, M.Panteleev, N.Ustinov, V.Kanevskii, E.Monin, P.Bagin, O.Monina, V.Dmitryuk.