Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by S. Abula. Illustrations by V.Khlebnikova, G.Makaveeva, E.Gladikova, V.Duvidov, V.Chaplya, P.Bagin, A.Semenov, V.Dmitryuk.