Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by V. Pertsov. Illustrations by V.Khlebnikova, V.Galdyaev, V.Losin, M.Panteleev, V.Chaplya, O.Monina, I.Kabakov, V.Kanevskii, P.Bagin, A.Semenov, K.Orlov, V.Dmitryuk.