Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1987

Moscow: Detizdat, 1987

260 x 200 mm. 30 pages

Edition: 5,500,000.

.

  Cover by V. Losin. Illustrations by M.Panteleev, N.Ustinov, T.Mavrina, A.itkin, V.khlebnikova, V.Chaplya, K.Toom, V.Duvidov, G.Makaveeva, M.Topaz, V.Kanevskii, E.Sadovnikova, L.Tishkov, V.Dmitryuk.